تیم آموزشی و صنعتی گامینو

رویدادها

پایان یافته
رایگان

وبینار پروپزال نویسی

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔷| وبینار پروپزال نویسی   👩‍💻|…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

وبینار یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔷| وبینار یادگیری ماشین و یادگیری…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

وبینار آشنایی با IOT

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔷| وبینار آشنایی با IOT  …

رایگان!
پایان یافته
25%
تخفیف

کارگاه بلاک چین

💥تمــــــــــــــــــــدید شــــــــــــــــــــد💥   🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔶| کارگاه…

30,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آشنایی با قطعات پایه الکترونیک و طراحی منبع تغذیه

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔶| کارگاه آشنایی با…

70,000 تومان
پایان یافته

کارگاه تخصصی مقاله نویسی

💥تمــــــــــــــــــــدید شــــــــــــــــــــد💥   🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:  …

70,000 تومان
پایان یافته
رایگان

وبینار آشنایی با رباتیک

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔷| وبینار آشنایی با رباتیک…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

وبینار تقویت حافظه و تند خوانی متن

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔷| وبینار تقویت حافظه و…

رایگان!
پایان یافته
20%
تخفیف

کارگاه تعمیرات تخصصی برد منابع تغذیه سوئیچینگ

💥تمــــــــــــــــــــدید شــــــــــــــــــــد💥   🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد…

360,000 تومان
پایان یافته
رایگان

از دانشگاه تا صنعت

🔮| گامیدیت زیر نظر ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن های علمی مهندسی برق دانشگاه شیراز و یزد برگزار می‌کند:…

رایگان!

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

تماس با ما