انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران
انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران

پایان یافته
رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: وبینار هاری، نقش زیست فناوری در بهداشت عمومی

در حال حاضر زيست فناوري يكي از مهم ترين محورهاي توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و ارتقا…

رایگان!

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.