انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد

رویدادها

رایگان

وبینار رایگان “بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه”

🟢 دبیرخانه یازدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایران با همکاری انجمن بیوتکنولوژی دانشگاه یزد برگزار می‌کند: 🌿 وبینار رایگان با…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

وبینار رایگان “پیش‌بینی ارتباطات بین‌سلولی”

وبینار رایگان “پیش‌بینی ارتباطات بین‌سلولی” با محوریت بهره‌گیری از اطلاعات آنالیز Single Cell در شناخت برهمکنش‌های بین‌سلولی در روز سه‌شنبه…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

سلسله نشست‌های بایوتی: گفتگو با دکتر شکور محمدنیا از کانادا

🔹انجمن بیوتکنولوژی دانشگاه یزد برگزار می‌کند: از سلسله نشست‌های بایوتی؛ گفتگوی تعاملی با «دکتر شکور محمدنیا» – دکترای ژنتیک انسانی…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

مدرسه تابستانه زیست فناوری: استخراج پروتئین از بافت جانوری و ژل الکتروفورز SDS-PAGE

در حال حاضر زيست فناوري يكي از مهم ترين محورهاي توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و ارتقا…

رایگان!

نشریه

مقاله ای یافت نشد

وبلاگ

تماس با ما