رایگان

کاربرد فناوری نانو در مهندسی پلیمر

سری وبینار های نانو محور آینده انجمن علمی نانو دانشگاه اراک دوره آشنایی با فناوری نانو در مهندسی پلیمر  مدرس:…

رایگان!
رایگان

آشنایی با فناوری نانو و مسابقه ملی نانو

سری وبینار های نانو محور آینده انجمن علمی نانو دانشگاه اراک دوره آشنایی با فناوری نانو و مسابقه ملی نانو…

رایگان!
رایگان

کارگاه نوآفرینی با نگاهی ویژه به نحوه نگارش Business plan

به مناسبت هفته پژوهش و اعتلای فرهنگ خلاقیت و نوآوری، مدمیک با همکاری پارک علم و فناوری نورا قصد دارد…

رایگان!
رایگان

فلسفه ذهن

بررسی ادامه بخش رایل از فصل دوم اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/08/2720:30رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
رایگان

وبینار آشنایی با گرایش آمار زیستی

وبینار آشنایی با گرایش ارشد آمار زیستی سخنران دکتر مهدی لوها اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/08/2618:00رشته تحصیلی: آمار

رایگان!
رایگان

دوره آموزشی رایگان IFS (استاندارد های بین المللی غذا)

انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری و آکادمی…

رایگان!
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

فصل ۲ را ادامه می‌دهیم… اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/07/2221:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
رایگان

فلسفه ذهن فصل ۲

ادامه فصل دو را از بخش پی پدیدارگراایی مورد بحث قرار خواهیم داد اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/07/1515:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها

رایگان!
رایگان

حلقه مطالعاتی فلسفه ذهن

در این جلسه با ارائه های کوتاه، فصل دوم را مرور می‌کنیم و مباحث مهم آن را به بحث می‌گذاریم…

رایگان!