پایان یافته
رایگان

چگونه یک پژوهشگر شویم ؟

انجمن علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برگزار میکند : چگونه یک پژوهشگر شویم ؟ از کجا باید…

رایگان!
پایان یافته
13%
تخفیف

مدرسه مقدمات پژوهش

مدرسه مقدمات پژوهش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در عنوان های زیر برگزار می شود :…

210,000 تومان
پایان یافته
25,000 تومان
پایان یافته

کارگاه دانشجویی هشتمین کنفرانس هپاتیت تهران :How to write letter to editor?

یکی از انواع مقالات، مقالات نامه به سردبیر(letter to editor )است.در این کارگاه با نحوه نگارش این مقالات آشنا خواهید…

25,000 تومان