پایان یافته

کارگاه آشنایی با لینکدین و رزومه نویسی آنلاین

سلامی دوباره به همراهان کمیته تحقیقات بابل😊 در ادامه کارگاه رزومه‌نویسی…   این‌بار: 🔺️کارگاه آشنایی با لینکدین و رزومه نویسی…

20,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزش رزومه نویسی

🔎کارگاه آموزش رزومه نویسی🔍 سرفصل ها ·       اهمیت رزومه نویسی ·       انواع رزومه تحصیلی و شغلی ·       رویکردهای مورد نیاز…

60,000 تومان
پایان یافته
رایگان

وبینار رزومه نویسی در لینکدین

🔮|ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی و انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار…

رایگان!