پایان یافته

کارگاه آموزشی سیستمهای سرمایشی همسو با پیک سایی برق در تابستان

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی IREEC 2022 کارگاه آموزشی سیستمهای سرمایشی همسو با پیک…

100,000 تومان