دوره فن بیان و مذاکره

سرفصل ها: ارتباط موثر کنترل اضطراب و استرس مدیریت زمان گم نکردن خطوط ذهنی در کلام زبان بدن مذاکره در…

1,800,000 تومان