پایان یافته
38%
تخفیف

مسابقه نجات تخم مرغ

انجمن‌های علمی مهندسی دانشگاه سهند برگزار می‌نمایند:   🥚مسابقه نجات تخم مرغ🥚   🔰ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند   🔝همراه…

150,000 تومان