پایان یافته

کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در صنایع سیمان

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی مدیریت انرژی…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی با آخرین تکنولوژی تجهیزات اندازه گیری انرژی

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی با آخرین تکنولوژی…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت انرژی ( سری ISO 50000 )

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت انرژی…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی انواع عایق های حرارتی و جزییات عایق کاری پوسته خارجی در ساختمان

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی IREEC 2022 کارگاه آموزشی انواع عایق های حرارتی و…

100,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آموزشی آشنایی چند راهکار اجرایی مدیریت انرژی در صنعت

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران  IREEC 2022 کارگاه آموزشی آشنایی چند راهکار اجرایی…

100,000 تومان
پایان یافته
رایگان

کارگاه آموزشی سیستم های بدون وقفه تغدیه برق

کمیسیون انرژی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق کشور با همکاری انجمن علمی دانشجویی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه بین…

رایگان!