پایان یافته
20%
تخفیف

کارگاه تعمیرات تخصصی برد منابع تغذیه سوئیچینگ

💥تمــــــــــــــــــــدید شــــــــــــــــــــد💥   🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد…

360,000 تومان
پایان یافته
رایگان

از دانشگاه تا صنعت

🔮| گامیدیت زیر نظر ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن های علمی مهندسی برق دانشگاه شیراز و یزد برگزار می‌کند:…

رایگان!