رایگان

کارآفرینی در نانو

 وبینار «کارآفرینی در نانو »با حضور: مهندس مهدی اعتمادی– مدیرعامل شرکت بستا– عضو هیئت مدیره شرکت پنتا زمان برگزاری: پنجشنبه،۱۳ اردیبهشت، ساعت…

رایگان!
رایگان

روش های ساخت مبتنی بر لایه نشانی شیمیایی و فیزیکی

 نهاد نانو دانشگاه اراک برگزار می‌کند: روش های ساخت مبتنی بر لایه نشانی شیمیایی و فیزیکی  مدرس: جناب آقای  احسان…

رایگان!