پایان یافته

وبینار کشوری آیروژل ها در علوم پزشکی

وبینار کشوری آشنایی کامل دانشجویان با کاربرد آیروژل ها در علوم پزشکی آئروژل چیست؟ امروزه، توجه محققان در زمينه ي…

35,000 تومان
پایان یافته
نانو
رایگان

وبینار معرفی نانو و نانو تکنولوژی

👤| مدرس: مهندس علیرضا صل علی 📚|  مدرس ستاد توسعه و فناوری نانو کارشناس   برنامه تلوزیونی  دنیایی نانو مجری برنامه…

رایگان!