دوره «Aspen Hysys مقدماتی»

 «انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران» برگزار می‌کند  دوره «Aspen Hysys مقدماتی»مدرس دوره: مهندس مصطفی جعفری– دانشجوی دکتری مهندسی…

400,000 تومان
پایان یافته

Aspen HYSYS

شرکت کننده عزیز توجه فرمایید درصورتی که دانشجوی دانشگاه تهران می باشید،برای دریافت کد تخفیف لطفا به ایدی روابط عمومی…

300,000 تومان