پایان یافته
رایگان

نقش سد گتوند در شبکه برق و مدیریت آب خوزستان

انجمن  علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه الزهرا (س) با همکاری سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق ایران و انجمن علمی دانشجویی…

رایگان!
پایان یافته
رایگان

آشنایی با نانو سنتز

انجمن علمی نانو دانشگاه اراک برگزار میکند سنتز و کاربردهای نقاط کوانتومی گرافن نانو ذراتی با قطر زیر ۲۰ نانومتر…

رایگان!