پایان یافته
رایگان

وبینار پروپزال نویسی

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔷| وبینار پروپزال نویسی   👩‍💻|…

رایگان!