پایان یافته
25%
تخفیف

کارگاه بلاک چین

💥تمــــــــــــــــــــدید شــــــــــــــــــــد💥   🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔶| کارگاه…

30,000 تومان
پایان یافته

کارگاه آشنایی با قطعات پایه الکترونیک و طراحی منبع تغذیه

🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:   🔶| کارگاه آشنایی با…

70,000 تومان
پایان یافته

کارگاه تخصصی مقاله نویسی

💥تمــــــــــــــــــــدید شــــــــــــــــــــد💥   🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد برگزار می‌کند:  …

70,000 تومان
پایان یافته
20%
تخفیف

کارگاه تعمیرات تخصصی برد منابع تغذیه سوئیچینگ

💥تمــــــــــــــــــــدید شــــــــــــــــــــد💥   🔮| ستاره راهنما گامینو با همکاری انجمن‌ های علمی مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی، صنعتی اصفهان و یزد…

360,000 تومان