آشنایی با نرم افزارهای مدیریت پروژه و کاربردهای آن ها

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه های صنعتی بیرجند ، تربت حیدریه ، گروه نرم افزاری…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!