آموزش مبانی عملی PCR معمولی برای تشخیص آزمایشگاهی مولکولی Workshop on the practical basics of conventional PCR for molecular laboratory diagnosis

انجمن ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!