تئوری ذینفعان در روابط بین‌الملل

تئوری ذینفعان در روابط بین‌الملل   اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/01/2818:00رشته تحصیلی: ارتباطات، جغرافیا، حقوق، روان‌شناسی،…

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
رایگان!