تئوری چیدمان فضا و آشنایی با نرم افزار depthmap

اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/05/0617:00رشته تحصیلی: مهندسی معماری مدرس نام مدرس:مهندس اکرم اسفندیاری و مهندس بهاره…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!