تجربه های یک کارآموز

انتقال تجربه اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/02/2018:00رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
رایگان!