دوره آموزشی درک متون تخصصی مهندسی مکانیک

اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری1۱۲۱۰رشته تحصیلی: طراحی صنعتی، مکاترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا مدرس…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان