دوره آموزشی

    اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/11/1514:30رشته تحصیلی: علوم مهندسی، مهندسی برق مدرس نام مدرس:احمد رضا…

امتیاز
1.00 از 1 رأی
1.00 1 رای
30,000 تومان