دوره رفرنس دهی با نرم افزار Endnote

رفرنس دهی و مدیریت منابع علمی با نرم افزار EndNote اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/06/2418:0021400/06/2518:00رشته تحصیلی:…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان