رویکردهای توسعه فناوری و سیستم های انرژی در آینده

انجمن علمی مدیریت شریف با همکاری ره نشان و رویدادستان برگزار می نماید:   رویکردهای…

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
رایگان!