آشنایی با ساختار و اصول نگارش مقالات ISI

اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/02/268:45رشته تحصیلی: آمار، اخترشناسی، ارتباطات، اقتصاد، انفورماتیک پزشکی، ایمونولوژی، بازرگانی، بهداشت عمومی،…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان