سلسله وبینار های صنعتی شو

 🔹️ اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی موادومتالورژی کشوربه میزبانی  دانشگاه فنی مهندسی بوئین زهرابرگزار…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!