سیستم های کنترل هوشمند ماشین

سرپرست فنی شرکت BMW در مورد تحصیل و کار صحبت می کند. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!