شتاب ایده ات رو بیشتر کن

آشنایی با استارتاپ ها و شتاب دهنده ها اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/0718:00رشته تحصیلی: مهندسی صنایع،…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!