فناوری های کوانتومی

شتاب دهنده ره نشان دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن علمی فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه…

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
رایگان!