لازمه های مسیر تخصصی، فراتر از دانش و مهارت

ره نشان با همکاری انجمن علمی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار میکند:   «لازمه های…

امتیاز
4.00 از 1 رأی
4.00 1 رای
رایگان!