محاسبات کوانتومی و پیاده سازی درپایتون

تیم مهندسی کورپی با همکاری اتحادیه فیزیک دانشگاه های سراسر کشور و انجمن علمی فیزیک…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان