معرفی نرم افزارهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی با همکاری انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!