میزگرد بازاریابی-میز اول: استراتژی برند و جایگاه یابی

میزگرد بازاریابی-سلسله جلسات گفتگو با مدیران، میز اول: استراتژی برند و جایگاه یابی اطلاعات برگزاریردیفتاریخ…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!