اصول جستوجوی منابع علمی و نحوه انتخاب ژورنال مناسب

اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/02/1812:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها مدرس نام مدرس:دکتر هادی الماسی

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان