نگاهی مقدماتی به علوم شناختی: با تاکید بر مخاطبان علوم انسانی و اجتماعی

کرسی ارتباطات علم و فناوری يونسكو و انجمن علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايی و…

امتیاز
2.00 از 1 رأی
2.00 1 رای
رایگان!