وبینار بررسی و آشنایی با تکنولوژی هیترهای تابشی کاتالیستی

ارائه دهنده : جناب دکتر مصطفی باغشیخی مفرد عضو هیئت علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!