وبینار معرفی و اشنایی با نرم افزار کتیا

اشنایی با نرم افزار مهندسی کتیا اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/07/3016:00رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مهندسی عمران،…

امتیاز
5.00 از 3 رأی
5.00 3 رای
رایگان!