وبینار کشوری کنترل کیفیت مواد آزمایشگاهی

… اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/04/1609:0021401/04/1709:00رشته تحصیلی: ایمونولوژی، بهداشت عمومی، بیوانفورماتیک، بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی دارویی، بیوتکنولوژی کشاورزی،…

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
150,000 تومان