کارگاه آشنایی با ابزارهای پیش‌بینی پاتوژنزیس جهش‌های ژنومی به‌کمک ابزارهای بیوانفورماتیکی

📄محورهای دوره: • اهمیت مطالعات بیوانفورماتیک • معرفی و شرح رویکرد انواع ابزارهای بیوانفورماتیک SIFT،…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان