کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای روشنایی و مدیریت انرژی در مهندسی روشنایی

نوع رویداد: آنلاین
توضیحات

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران IREEC 2022

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای روشنایی و مدیریت انرژی در مهندسی روشنایی

ارائه دهنده : شرکت جهان نور

زمان : سه شنبه مورخ 1401/06/01ساعت 12 الی 14

برگزارکننده: انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی صفحه برگزار کننده
0 دیدگاه
215 بازدید
لینک کوتاه
نظرات
برگزارکننده: انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی صفحه برگزار کننده
0 دیدگاه
215 بازدید
لینک کوتاه