کارگاه آموزشی از کسب و کار چه خبر؟

گفتوگو دانشجویی در حوزه ی کسب و کار j مدرس نام مدرس:مهندس نیما نائیج پور

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!