کارگاه آموزش انواع کنفرانس و ارائه

اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11400/07/1316:0021400/07/1320:00رشته تحصیلی: همه‌ی رشته‌ها مدرس نام مدرس:علیرضا دهقان

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان