کارگاه عروض و قافیه

کارگاه آموزش عروض و قافیه اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/05/0119:00رشته تحصیلی: آمار، اخترشناسی، ارتباطات، اقتصاد، انفورماتیک…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!