کارگاه نویسندگی خلاق

کارگاه نویسندگی خلاق اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/05/0119:00رشته تحصیلی: آمار، اخترشناسی، ارتباطات، اقتصاد، انفورماتیک پزشکی، ایمونولوژی،…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!