انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه تهران

انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه تهران

رایگان

دوره آموزشی رایگان IFS (استاندارد های بین المللی غذا)

انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری و آکادمی…

رایگان!

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.