بازدید از سد دوستی / تصفیه خانه آب مشهد

آشنایی دانشجویان با فرایند ها و شبکه انتقال آب و کارکرد های سد و تصفیه…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان