دوره آموزشی رایگان IFS (استاندارد های بین المللی غذا)

انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و…

امتیاز
5.00 از 2 رأی
5.00 2 رای
رایگان!