دومین نشست بررسی کتاب جغرافیای اندیشه

گفتگو و تبادل نظر پیرامون دومین فصل از کتاب جغرافیای اندیشه. اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/05/0621:00رشته…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!